logowanie | przypomnij hasło


Wolne Noclegi

Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą Serwisu Dobre-Noclegi.com i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Właścicielem Serwisu Dobre-Noclegi.com jest Agencja Reklamowa S 90.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego Serwisu. Odwiedzając nasz Serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z Serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Charakter i cele witryny Dobre-Noclegi.com

Serwis Dobre-Noclegi.com jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i z zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Osoba, która pragnie dodać do bazy Dobre-Noclegi.com swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.

Dodanie i reklama oferty w Serwisie Dobre-Noclegi.com jest bezpłatne przez 365 dni. Aktualny cennik znajduję się na podstronie „Cennik”. W ramach promocji właściciel Serwisu dopuszcza promowanie oferty bezpłatnie w określonym przez niego czasie. Z promocji można skorzystać tylko raz dla danego obiektu o ile właściciel Serwisu nie postanowi inaczej. Właściciel Serwisu informuje również , że w przypadku gdy Serwis będzie oferował abonament bezterminowy określenie to będzie jednoznaczne z tym, że abonament ten nie może być krótszy niż 5 lat od daty jego opłacenia i że nigdy w przyszłości nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu przedłużenia ważności tego abonamentu. W przypadku gdyby okres ten z różnych przyczyn został skrócony Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zwrotu na konto Użytkownika % środków nie wykorzystanych w ramach okresu 5-cio letniego.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia do reklamowania oferty bez podania przyczyn.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane zawarte w Serwisie, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z Serwisu Dobre-Noclegi.com, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszym Regulaminie są zamieszczane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu do wiadomości wszystkich odwiedzających Serwis i nie podlegają ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników Serwisu

Rejestrując się w Serwisie Dobre-Noclegi.com:

- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z Serwisu,

- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w Serwisie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone w Serwisie są własnością ich twórców.

Serwis Dobre-Noclegi.com zastrzega sobie możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w Serwisie Dobre-Noclegi.com, przesyłanie materiałów

Masz prawo przesyłania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników Serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach Serwisu i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do Serwisu lub wykorzystując mechanizmy Serwisu żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników Serwisu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów Serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za SPAM;

Zgadzasz się, aby wydawca witryny Dobre-Noclegi.com miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny jeśli narusza ona przynajmniej jedno z podanych uwarunkowań korzystania z Serwisu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie Dobre-Noclegi.com, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia Serwis Dobre-Noclegi.com taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w Serwisie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z Serwisu Dobre-Noclegi.com tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca Serwisu Dobre-Noclegi.com nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- Wydawca Serwisu Dobre-Noclegi.com nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w Serwisie Dobre-Noclegi.com oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W Serwisie Dobre-Noclegi.com są publikowane przez właściciela Serwisu odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca Serwisu Dobre-Noclegi.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Zabrania się reklamowania przez Użytkowników Serwisu innych serwisów przez dodawanie linków w opisach oraz wszelkich innych czynności mających na celu reklamowanie serwisów o podobnej tematyce. Oferty łamiące ten punkt będą niezwłocznie usuwane z katalogu.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z Serwisu:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z Serwisu Dobre-Noclegi.com

Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu Dobre-Noclegi.com zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

11. Otrzymywanie wiadomości mailowych

Rejestrując się w Serwisie Dobre-Noclegi.com wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych. Wiadomości takie nie będą uznawane przez ciebie za SPAM.

12. Rejestracja oraz użytkowanie serwisu Dobre-Noclegi.com oznacza akceptację regulaminu.